Monday, May 11, 2015

燕麦葡萄干吐司

这食谱超超超……赞的。因为很香,很软。面团会有点粘手,只要把双手涂少许牛油才整形就ok了!这吐司我把糖加至40g,还抓一大把葡萄干做吐司。不用涂任何醤就非常好吃,一个星期里我己做3次了!满足……
食谱取自Bernice's kitchen,是《Carol@烘培新手必备的第二本书》

A. 燕麦糊:
     即食燕麦片 50g
     冷水 150cc
   
    混合均匀再以小火边煮边搅至沸腾。
    盖上盖子焖15分钟。

B. 主面团:
     燕麦糊全部 
     高筋粉 250g
     全麦面粉 30g    (我用nestum麦片15g + whole meal 15g)
     速发干酵母 3/4t
     细砂糖 20g      (我用40g)
     盐 1/4t
     橄榄油 20g
     冷水 80cc
      葡萄干,随意   (自己加的)

做法:
一般做吐司的方法。
No comments:

Post a Comment